Ons team


Ons team , augustus 2020.

Het schoolteam

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Peutergroep Mariët Franken – Judith Reijnders – Jolanda van de Sande – verdeeld over de week
Groep 1/2A Miranda Molengraaf Miranda Molengraaf Linda Kerstens groep 2 Linda van Kuijk Linda van Kuijk
Groep 1/2B Linda Kerstens Linda Kerstens Linda Kerstens Linda Kerstens
Groep 3 Saskia Gerrits Saskia Gerrits Ingrid Leijten Ingrid

 

Leijten

Ingrid

 

Leijten

Groep 4 Eva Mermans Eva Mermans Eva Mermans Eva Mermans Eva Mermans
Groep 5 Marga Kuipers Marga Kuipers Manuela Twaalfhoven Manuela Twaalfhoven Manuela Twaalfhoven
Groep 6 Willemien Vergouwen Willemien Vergouwen Willemien Vergouwen Willemien Vergouwen Willemien Vergouwen
Groep 7A Lieke Dekkers Lieke Dekkers Lieke Dekkers Lieke Dekkers Lieke Dekkers
Groep 7B Bernard Kannekens Bernard Kannekens Bernard Kannekens Bernard Kannekens Bernard Kannekens
Groep 8

 

 

Anne Jongenelen Ochtend: Anne Jongenelen

 

Middag: Fons Pijnen

Anne Jongenelen Anne Jongenelen Anne Jongenelen
Directeur Karin Goverde Karin Goverde Karin Goverde Karin Goverde
Intern begeleider Jacobine Wetsteijn Jacobine Wetsteijn Jacobine Wetsteijn Jacobine Wetsteijn
Ondersteuning zorg* Linda van Kuijk
Ondersteuning binnen de school* Fons Pijnen Fons Pijnen Fons Pijnen
School-ondersteuning Sanne

 

de Jong

Sanne

 

de Jong

Sanne

 

de Jong

Sanne

 

de Jong

Remedial Teacher* Annemiek Wens

 

 

Onderwijs-assistenten Sandra Hellemons, Lotte van Nispen en Esther Hectors (diverse groepen)

 

Annemiek Wens (woensdagochtend groep 2)

Ons team samen met alle vrijwilligers en ondersteuners van de school , augustus 2020.

De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven. In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door het bieden van extra ondersteuning in de groepen en door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2020-2021 kent onze school één afstuderende leerkracht vanuit de PABO-inHolland: Meneer Jan Maarten Donkers zal zijn studie en stage op maandag en dinsdag in onze schoolgroep 8 van juf Anne afronden. Alle Leerkrachten in Opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.

Juf Jacobine Wetsteijn is de intern begeleider van de school. Zij draagt zorg voor de leerlingbegeleiding, coördineert het zorgplan, begeleidt de coaching van de leerkrachten binnen het zelfstandig werken. Juf Jacobine is tevens bevoegd rekencoördinator van de school.

Onze school kent twee gediplomeerde en bevoegde gedrag-specialisten: Juf Linda van Kuijk , Juf Jacobine Wetsteijn

Onze school kent twee Remedial Teachers: Juf Linda van Kuijk en Juf Annemiek. Juf Ingrid Leijten is ook gediplomeerd als Remedial Teacher.

Onze school kent een gediplomeerde en bevoegde leerkracht ‘Special Educational Needs ‘: Juf Miranda Molengraaf

Meneer Fons Pijnen ondersteunt de leerkrachten in hun taken en begeleidt leerlingen in kleine groepjes. Tevens zal hij leerkrachten vervangen waar nodig i.v.m. ziekte, verlof of voor overleg.

Onze school kent een administratief- en schoolondersteuner in de ochtenden: Sanne de Jong.

De Bukehof kent 2 bouw-coördinatoren: Juf Ingrid is onderbouwcoördinator en Juf Anne is bovenbouwcoördinator.

Meneer Bernard Kannekens en Juf Anne Jongenelen zijn de digicoaches van onze school. Op het gebied van de techniek van de computers verzorgen zij de technische eerstelijns zorg en begeleiden de leerkrachten bij het werken met de schoolprogrammatuur. Daarnaast is meneer Bernard bevoegd coördinator en beleidsuitvoerder van Kurzweil, de programmatuur en hardware voor de ondersteuning van kinderen met dyslexie.

Juf Ingrid Leijten is de coördinator op het gebied van Wetenschap-Natuur-Techniek en bewegend leren voor onze school. Tevens beheert zij de website en social media van de school.

Juf Jikke Knipping is de sportcoach van onze school. Zij verzorgt een groot gedeelte van de gymlessen in alle groepen.

Sinds schooljaar 2019-2020 is Juf Karin Goverde als directeur aan onze school verbonden.