Schooltijden

Update juli 2020:

Gezien de grote onzekerheid rondom de situatie omtrent Covid-19 hebben wij besloten om de huidige werkwijze met continurooster tijdelijk voort te zetten tot aan de zomervakantie 2021. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij de veiligheid voor ouders, leerlingen en personeel en het belang van de kinderen. Daarnaast moet de opzet ook voorsorteren op eventuele veranderingen van richtlijnen in alle mogelijke situaties.

Het betekent dat we schooljaar 2020-2021 de volgende schooltijden hanteren:
Schooltijden Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groepen 4 t/m 8
Maandag 8.40-14.25 uur 8.40-14.25 uur 8.45-14.30 uur 8.45-14.30 uur
Dinsdag 8.40-14.25 uur 8.40-14.25 uur 8.45-14.30 uur 8.45-14.30 uur
Woensdag Vrij 8.40-12.25 uur 8.45-12.30 uur 8.45-12.30 uur
Donderdag 8.40-14.25 uur 8.40-14.25 uur 8.45-14.30 uur 8.45-14.30 uur
Vrijdag 8.40-12.10 uur 8.40-12.10 uur 8.45-12.15 uur 8.45-14.30 uur
Alle dagen Alle dagen is er inloop voor de kinderen in groep 1 en 2 tussen 8.30 – 8.40 uur en voor
groep 3 t/m 8 tussen 8.30-8.45 uur


Onze school kent de volgende schooltijden:

Groep 1.
• maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 – 12.15 uur  en van 13.30 – 15.30 uur.
• woensdag vrij
• vrijdag van 8.45 – 12.15 uur.
Groep 2 en 3.
• maandag, dinsdag en donderdag van 8.45 – 12.15 uur. en van 13.30 – 15.30 uur.
• woensdag van 8.45 – 12.30 uur.
• vrijdag van 8.45 – 12.15 uur.
Groep 4 tot en met 8.
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 – 12.15 uur en van 13.30 – 15.30 uur.
• woensdag van 8.45 – 12.30 u.Is uw kind ziek, afwezig met geldige redenen of later op school? Graag even doorgeven via het ouderportaal. Uw melding komt dan direct bij de leerkracht(en) van uw kind terecht.
Gelieve vóór 08.45 uur contact op te nemen met de school. U kunt desnoods uw boodschap doorgeven aan de schoolondersteuner via het nummer van de school: (0165)313240