Organisatie

De organisatie van onze groepen

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 Peutergroep  Mariët Franken – Judith Reijnders – Jolanda van de Sande – verdeeld over de week
 Groep 1/2A  Miranda Molengraaf  Miranda Molengraaf  Linda Kerstens
 groep 2
 Linda van Kuijk  Linda van Kuijk
 Groep 1/2B  Linda Kerstens  Linda Kerstens  Linda Kerstens  Linda Kerstens
 Groep 3  Saskia Gerrits  Saskia Gerrits  Ingrid Leijten  Ingrid Leijten  Ingrid Leijten
 Groep 4  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva Mermans
 Groep 5  Marga Kuipers  Marga Kuipers  Manuela Twaalfhoven  Manuela Twaalfhoven  Manuela Twaalfhoven
 Groep 6  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen
 Groep 7A  Lieke Dekkers  Lieke Dekkers  Lieke Dekkers  Lieke Dekkers  Lieke Dekkers
 Groep 7B  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens
 Groep 8
 
 Anne Jongenelen  Ochtend: Anne   Jongenelen
 Middag: Fons Pijnen
 Anne Jongenelen  Anne Jongenelen  Anne Jongenelen
 Directeur  Karin Goverde  Karin Goverde  –  Karin Goverde  Karin Goverde
 Intern begeleider  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn  –
 Ondersteuning zorg*  –  Linda van Kuijk  –  –  –
 Ondersteuning binnen de   school*  Fons Pijnen  Fons Pijnen  Fons Pijnen  –  –
 School-ondersteuning  Sanne de Jong  Sanne de Jong  –  Sanne de Jong  Sanne de Jong
 Remedial Teacher*  Annemiek Wens
 Onderwijs-assistenten  Sandra Hellemons, Lotte van Nispen en Esther Hectors (diverse groepen)
 Annemiek Wens (woensdagochtend groep 2)


De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven.

Ons team samen met alle vrijwilligers en ondersteuners van de school , augustus 2020.

In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door het bieden van extra ondersteuning in de groepen en door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2020-2021 kent onze school één afstuderende leerkracht vanuit de PABO-inHolland: Meneer Jan Maarten Donkers zal zijn studie en stage op maandag en dinsdag in onze schoolgroep 8 van juf Anne afronden. Alle Leerkrachten in Opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.