Organisatie

De organisatie van onze groepen

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

   Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag
 Peutergroep  Mariët Franken – Judith Reijnders – Jolanda van de Sande – verdeeld over de week
 Groep 1/2A  Linda van Kuijk  Linda van Kuijk  Ingrid of Linda  Ingrid Leijten  Ingrid Leijten
 Groep 1/2B  Linda Kerstens  Linda Kerstens Linda Kerstens  Linda Kerstens  Linda Kerstens
 Groep 2C  Annemiek Wens  Annemiek Wens  Lotte van Nispen  Annemiek Wens  Annemiek Wens
 Groep 3A  Manuela Twaalfhoven  Manuela Twaalfhoven  Manuela Twaalfhoven  Lieke Dekkers  Lieke Dekkers
 Groep 3B  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen  Willemien Vergouwen
 Groep 4  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva Mermans  Eva of Ester
 Groep 5  Marga Kuipers  Heleen of Marga  Heleen de Jaeger  Heleen de Jaeger   Heleen de Jaeger
 Groep 6  Harry Bakx  Harry Bakx  Harry Bakx  Harry Bakx  Harry Bakx
 Groep 7  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens  Bernard Kannekens
 Groep 8  Anne Jongenelen  Anne Jongenelen  Lieke Dekkers  Anne Jongenelen  Anne Jongenelen
 Directeur  Michel Harmans Michel Harmans Michel Harmans Michel Harmans  Michel Harmans
 Intern begeleider  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn  Jacobine Wetsteijn en Gitte Aerden  Gitte Aerden
 Ondersteuning zorg/SOVA  –  -  Linda van Kuijk  –  –
 School-ondersteuning  Sanne de Jong  Sanne de Jong  –  Sanne de Jong  Sanne de Jong
 Ondersteuning zorg Lotte van Nispen, Esther Hectors en Anke Groetelaars (diverse groepen)


De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven.
 

In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door het bieden van extra ondersteuning in de groepen en door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2022-2023 kent onze school één afstuderende leerkracht vanuit de PABO-inHolland: Meneer Julian van Wijk zal zijn studie en stage op maandag en dinsdag in onze schoolgroep 8 van juf Anne afronden. Alle Leerkrachten in Opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.