Onze opvang TSO

TSO/Overblijven

Samen lunchen en spelen
Kindcentrum De Bukehof biedt de mogelijkheid van tussenschoolse opvang, ofwel overblijven tijdens de middagpauze in onze school. De kinderen van de onderbouw eten gescheiden van de kinderen van de bovenbouw.

Wij beschikken over verschillende overblijflocaties:

  • De leerpleinen in de onder- en bovenbouw
  • Het BSO-lokaal/de flexruimte
  • Verschillende leslokalen

De tussenschoolse opvang is in vertrouwde handen van een vast team gecertificeerde overblijfkrachten.

Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf hun eten en eventueel ook drinken van huis mee, of genieten van een bekertje melk , chocomelk of thee van school. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan. Naast de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden keuzemogelijkheden, maar laten hen zoveel mogelijk buiten spelen. De kinderen kunnen even uit het gebouw zijn, een frisse neus  halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen, waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of in de speelzaal gaan spelen.

Medicatie of allergie

Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens TSO of een allergie heeft. De overblijfkrachten zullen hier dan zoveel als mogelijk rekening mee houden.

Opgeven voor TussenSchoolse Opvang (TSO)

Voor meer informatie over tarieven, vragen of voor dringende zaken over de TSO kunt u contact opnemen met:

Judith van Dael
Algemeen leidinggevende Stichting Kinderopvang Oudenbosch
0165-320021