Groep 8

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8. Op deze pagina vind je informatie over groep 8 en alles wat daarbij hoort. Groep 8 is het laatste jaar op de basisschool, een belangrijk maar ook zeker een leuk schooljaar!

In groep 8 zijn er twee juffen en meesters. Juf Anne is er op maandag t/m vrijdag. Juf Lieke is op woensdag in groep 8.

Welke vakken staan er op ons programma?

 • Lezen (Estafette)
 • Aardrijkskunde 
 • Spelling
 • Geschiedenis
 • Taal
 • Natuur
 • Begrijpend lezen
 • Studievaardigheden 
 • Rekenen
 • Schrijven 
 • Gym
 • Tekenen 
 • Hatex
 • Muziek
 • Verkeer
 • Leefstijl ​

Huiswerk en leerwerk:

We hebben 2 à 3 x per week huiswerk, dit is op verschillende dagen. Zo kunnen we al goed oefenen met onze agenda. Het huiswerk bestaat wisselend uit rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Er zijn regelmatig toetsen van de zaakvakken waar thuis voor geoefend moet worden. Ook dit schrijven we in onze agenda op. Één week voor de toets krijg je het leerblad met het werkboek mee naar huis, zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets.

Plaatsingsadvies VO

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en klaargestoomd voor de CITO-toetsen. Groep 8 heeft in januari de M8 CITO toets en in april de Eindtoets van CITO.

De Middelbare Scholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt m.b.t. de toelatingseisen voor kinderen van groep 8. Er wordt gekeken naar de CITO resultaten van groep 6 t/m groep 8. Op basis van deze uitslag gaat de leerkracht een advies uitbrengen. Gelukkig heeft de leerkracht van groep 8 ook nog zelf inspraak en laat hij de prestaties van leerlingen bij methodetoetsen, werkhouding en werkverzorging ook meewegen in het advies.

Dit zijn de niveaus waar leerlingen van groep 8 op uit kunnen stromen richting de middelbare school:

 

Doordat er veel van de kinderen wordt verwacht, mede door de eisen van het Voortgezet Onderwijs, leren wij de kinderen:
– planmatig te werken ( gebruik maken van een agenda, werken met een weekplanning ).
– om te gaan met huiswerk voor meerdere vakken.
– om weerbaarder te worden en goed voorbereid de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken.
– regels en formules bij belangrijke vakken als Taal, Spelling en Rekenen.
– (Begrijpend) lezen om lange, moeilijke teksten beter te begrijpen.
– Studievaardigheden om grafieken, tabellen, kaarten en andere informatiebronnen te begrijpen
– de vraagstelling van CITO
– Engels via de methode GrooveMe
– Sociale vaardigheden met Leefstijl

Groep 8 is meer dan alleen leren, leren, leren…..

Naast al deze zaken is er natuurlijk ook tijd voor minder serieuze, leuke zaken.
Het hele jaar door nemen we deel aan verschillende projecten. Aan het einde van het schooljaar gaat groep 8 op afscheidskamp en maken we een musical of afscheidsfilm. Om het laatste jaar op de basisschool knallend af te sluiten is er ook altijd een afscheidsavond.
De materialen die we nodig hebben tijdens de musical en de afscheidsavond worden mede gesponsord door https://www.feestkleding365.nl/carnavalskleding/.
Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee!

Foto’s

De foto’s die tijdens het laatste schooljaar op de basisschool gemaakt worden, plaatsen we op het Ouderportaal voor de ouders van groep 8. Soms komt er ook een foto op de Facebookpagina van de basisschool.