Groep 7

Groep 7b

Welkom!

Wij hebben 2 meneren:

 • meneer Bernard (ma t/m vr)
 • meneer Vincent, onze stagiaire (wo)

 

Wat leren wij in groep 7? 

Wat staat er allemaal op ons rooster?

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
  Wekelijks actuele leeslessen van de methode Nieuwsbegrip.
  We maken ook gebruik van Kidsweek en de lesboekjes die daarbij horen.
 • Technisch lezen
 • Schrijven
 • Verkeer
  De kinderen krijgen dit schooljaar het VVN Verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.
 • Studievaardigheden
  Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd – én op hun verdere schoolcarrière.
 • Engels
 • Wereldoriëntatie (geschiedenis/aardrijkskunde/natuur)
  In groep 7-8 bieden Tijdzaken, Natuurzaken en Wereldzaken dezelfde thema’s aan als in groep 5-6. Maar de lesinhoud is anders. Zo leren kinderen in groep 5 bij het thema ‘Steden en staten’ over het leven in steden en kastelen en over het bouwen kerken. In groep 7 komt dit thema weer aan bod, maar dan met lessen over landbouw en handel, het Bourgondische Rijk en de macht van de kerk. 
 • Handvaardigheid
 • Bewegingsonderwijs
  Twee keer in de week. Op maandagmiddag (juf Jikke, onze gymleerkracht) en vrijdagmiddag (meneer Bernard). 
 • Muziek
 • Zelfstandig werken
 • Huiswerk

Doelen
Hieronder kunt u de leerdoelen vinden van rekenen, taal en spelling. Zodat u een beter beeld heeft wat wij leren.

Klik hier voor de rekendoelen
Klik hier voor de taaldoelen
Klik hier voor de spellingdoelen

Belangrijke data voor groep 7A (meer informatie volgt tegen die tijd)

 • 31 maart 2021 – Veilig Verkeer Nederland theoretisch verkeersexamen
 • 7-8-9 april 2021 – natuurkamp

Foto’s
Houd het Ouderportaal in de gaten! Hier komen regelmatig foto’s van de klas op te staan.