Groep 5

Groep 5

Welke methodes kent groep 5?

 • Tijdzaken
 • Wereldzaken
 • Natuurzaken 
 • Taal Actief
 • Taal
 • Woordenschat
 • Spelling
 • De wereld in getallen
 • Pennenstreken
 • Estafette
 • Leefstijl
 • Nieuwsbegrip
 • Klaar over!

Snappet

 • Rekenen
 • Taal 
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Automatiseren 

Spreekbeurten:

De kinderen houden 3 spreekbeurten in groep 5 : “ik “spreekbeurt , boekenbeurt en een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.

Toetsen & Rapporten

 • Methode toetsen De wereld in getallen
 • Methode toetsen Taal Actief
 • Avi en DMT in M5
 • Cito toetsen M5 en E5 voor rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling​​
 • 3 rapporten:
 • School rapport – november, maart, juli
 • CITO rapport – maart en juli

Eten en drinken

 • Tijdens de ochtendpauze: fruit of een gezonde koek eten en tijdens het voorlezen in de klas drinken
 • Overblijven

     Géén pakje maar een beker 

Gym

 • Maandag en vrijdag
 • Gymschoenen met witte zool, korte broek en T-shirt. 

Weekbeurt

 • Iedere week 2 kinderen
 • Meehelpen met kleine klusjes zoals schriften uitdelen, punten slijpen of vegen.
 • Misschien iets later naar huis.

Huiswerk

Vanaf januari 2021 starten we met huiswerk in groep 5:

 • Tafels 1 t/m 10
 • Spellingbladen
 • Rekenwerkbladen