Groep 4

Groep 4

Welkom in groep 4 

Juf Eva 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben juf Eva en ik ben fulltime de juf in groep 4. Ik werk al 34 jaar in het onderwijs, waarvan ik 20 jaar lesgegeven heb aan kleuters, 10 jaar aan groep 3 en nu voor het 4e jaar aan groep 4. Mijn werk geeft me nog steeds veel voldoening!  

Vakken in groep 4 

 • Rekenen
  -Met rekenen werken de kinderen na de instructie op hun eigen niveau verder op deSnappet. Een paar belangrijke doelen van eind groep 4 zijn de tafels van 1 t/m 5 en 10 en optellen en aftrekken eerst tot 20 en later tot 100. Wat hierbij heel belangrijk isis dat de sommen t/m 10 en de tafeltjes geautomatiseerd zijn, d.w.z. het antwoord weten zonder nadenken.  
  -Wanneer nodig krijgt uw kind in overleg ‘huiswerk’ mee en alle kinderen krijgen huiswerk van de tafeltjes. 
 • Automatiseren 
 • Technisch lezen
  -Met lezen wordt het leesniveau hoger en oefenen we met vlot woordrijtjes lezen en verhaaltjes met intonatie lezen. Het is ons doel dat de kinderen aan het eind van het schooljaar op niveau AVI 4 zitten.
  -We lezen heel veel in de klas; klassikaal, met een maatje, in kleine groepjes, 1 op 1 met de juf en zelfstandig. 
  -Thuis dagelijks 10 minuten met papa en mama lezen werkt heel erg mee aan een goed leesniveau.   
  -Het is een goed plan om een abonnement te nemen op de bibliotheek. 
  -Voor de zwakke lezers werken we met BOUW. 
  -Dagelijks voorlezen is heel belangrijk voor de leesontwikkeling en de woordenschat. 
  -Er mag van thuis een leesboek meegenomen worden om in de klas te lezen. 
 • Taal 
 •  Spelling 
  Spelling (dictee) wordt beduidend moeilijker dan in groep 3, waar ze de woordjes nog schrijven zoals je ze hoort. Er komen veel nieuwe spellingsregels aan bod.
 • Woordenschat 
 • Schrijven 
 • Met schrijven leren we de hoofdletters schrijven.
  Als het kind moeite met schrijven heeft kunnen we in overleg met u, hem of haar via de huisarts doorverwijzen naar de kinderfysio, die onder schooltijd met de kinderen komt werken.
 • Verkeer 
 • Leefstijl 
 • Handvaardigheid 
 • Bewegingsonderwijs
  2x in de week, op donderdag (juf Jikke, onze gymleerkracht) en vrijdag (juf Eva).

Overige informatie 

 • Vanaf groep 4 werken we met rekenen, automatiseren, taal, spelling en woordenschat vaak op de Snappet (dit is een soort tablet), de kinderen kunnen hier op eigen niveau op werken.

Leefstijlregels 

 • Wordt er echt gepest, zeg ‘t da’s het best
 • Aardig zijn da’s pas fijn!
 • Ruzie moet je laten, je kunt er over praten
 • We zeggen ‘stop’ dan houdt ’t op
 • Spullen groot en klein, daar zullen we zuinig op zijn
 • Samen spelen is plezier voor velen
 • Ruzie moet je laten, je kunt erover praten
 •  

Websites om thuis leerstof te oefenen

Spellingoefenen.nl 
Onlineklas.nl 
Woordentrainer 
Rekenspelletjes.nu 
Tafeldiploma.nl 

Foto’s 

De foto’s die in de klas gemaakt worden plaatsen we op het Ouderportaal voor de ouders van groep 4. Soms wordt er ook een foto geplaatst op de Facebookpagina van de Bukehof. 

Groetjes, Juf Eva