De Peutergroep

Onze peutergroep

Peuterspeelzaal in ons schoolgebouw
 
Binnen kindcentrum de Bukehof in Oudenbosch werken peuteropvang én onderwijs nauw samen met elkaar! Één plaats voor uw zoon of dochter, in één gebouw, waar onze medewerkers van peuteropvang en onderwijs samen werken aan de doorgaande lijn voor uw kind!
 
Stichting Kinderopvang Oudenbosch (SKO) heeft haar peuteropvang locatie “Hummelhonk” in onze school. De pedagogisch medewerksters verzorgen de dagindeling, de VVE thema’s, knutselen en spelen. De vaste gezichten bij Hummelhonk zijn Judith, Jolanda en Mariët .
 
Hummelhonk is alle dagen van de week geopend van 08:30 – 12:30. Peuters komen standaard 2 dagdelen. Wanneer zij een VVE indicatie hebben gekregen wordt dit uitgebreid naar 4 dagdelen.
In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten.
 
Meer informatie en mogelijkheden over de peuteropvang kunt u vinden op de website www.kinderopvangoudenbosch.nl.
Wilt u meer informatie, neem dan contact met Stichting Kinderopvang Oudenbosch via 0165-320021.