De Groepen

Groep 3

Groep 3 Welkom in groep 3! Wat spannend! Een nieuwe juf, een nieuwe klas… allemaal een eigen tafeltje met eigen spulletjes. Dat is toch wel heel anders dan in groep 2! Wat leren wij in groep 3? Lezen en taal: Voor uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via ouderportaal/Facebook wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren! Dit zijn de thema’s die aan bod komen: Eind januari, wanneer kern 6 afgerond is, zijn alle letters aangeboden. Wanneer ook alle kinderen alle letters beheersen, is het tijd voor een feestje: We vieren dan het letterfeest in groep 3! Rekenen: We werken aan de rekendoelen: Tellen en splitsen tot 20 Klokkijken (hele uren) Meten, tijd, geld Ruimtelijk inzicht. Het voornaamste doel in groep 3 is: Het automatiseren van het optellen en aftrekken t/m 10.​ Schrijven: We leren in groep 3 de deftige letters schrijven. We schrijven in groep 3 met potlood. De kinderen krijgen alle spulletjes die ze nodig hebben van school, dus er hoeft niets van  thuis meegegeven te worden. Wat is verder nog belangrijk in groep 3? In groep drie leren wij werken met een lesdoel. Voordat de les begint praten wij over het doel. Wàt gaan we leren of doen en hoe doen we dat? We werken in groep 3 met klikklakboekjes, letterdozen, wisbordjes, iPads en we hebben natuurlijk schriftjes.  We werken in groep 3 ook veel met bewegend, spelend en activerend leren. Dit draagt bij aan een betere concentratie door afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Het is goed voor de hersenen en je hele lijf en het brengt plezier en spel in de lessen. De leerstof blijft ook beter hangen wanneer de leerlingen actief betrokken zijn. Door het spelend en bewegend leren proberen we de overgang van groep 2 naar groep 3 ook wat soepeler te laten verlopen. We hebben 2x per week gymles: Op donderdagochtend krijgen we les van de vakleerkracht gym (Juf Jikke) en op vrijdagochtend geeft Juf Ingrid zelf de gymles. In de periode tot aan de herfstvakantie spelen we tijdens deze gymles voornamelijk buiten zolang het weer het toelaat. Dit maakt de overstap van groep 2 naar groep 3 wat kleiner. In groep 3 oefenen we heel erg veel en werken ook veel samen. Daarom kan het zijn dat de schriftjes niet altijd nagekeken worden. Onze ervaring is dat kinderen in groep 3 nog gemakkelijk afgeleid zijn. Speelgoedjes en bijvoorbeeld kettinkjes kunt u  daarom misschien beter zoveel mogelijk thuis laten. Kunt u nog iets doen? Jazeker! Het is heel belangrijk dat u iedere dag met uw kind oefent. Dit zal in het begin vooral door middel van  voorlezen zijn, maar  later ook samen en heel veel zelf lezen. Vijftien minuutjes per dag doen al wonderen! Heel veel groetjes van juf Ingrid en juf Saskia en alle kinderen en ondersteuners van groep 3 Verschillen tussen kinderen Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek ‘Voor ouders, kim-versie’ meer informatie hierover. Software Op school oefenen de leerlingen met rekenen, lezen en woordenschat op een tablet op hun eigen niveau. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Om toegang tot deze software te krijgen hoeft u alleen uw e-mailadres aan mij door te geven. U ontvangt dan een mail met een inlogcode. Daarmee kunt u inloggen op thuis.veiliglerenlezen.nl (let op: zonder www!). U vindt daar een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over leren lezen.  Tips en informatie op www.veiliglerenlezen.nl, Voor ouders, kim-versie veiliglerenlezen.nl heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken. Veel plezier alvast en graag tot ziens op de ouder-informatie-avond! Leerzame website! Een tip voor een leuke website boordevol tips en handige apps om uw kind te helpen met het oefenen en leren lezen: http://www.thuisinonderwijs.nl/leren-lezen-in-groep-3-zo-help-je-je-kind/

Groep 4

Groep 4 Welkom in groep 4  Juf Eva  Ik zal me even voorstellen. Ik ben juf Eva en ik ben fulltime de juf in groep 4. Ik werk al 34 jaar in het onderwijs, waarvan ik 20 jaar lesgegeven heb aan kleuters, 10 jaar aan groep 3 en nu voor het 4e jaar aan groep 4. Mijn werk geeft me nog steeds veel voldoening!   Andere juffen in de klas  Juf Sandra 1 dag in de week: onderwijsassistente  Juf Carola 1 dag in de week tot januari 2021: 2e jaars PABO  Juf Mayada 2 dagen in de week: stagiaire klassenassistente  Vakken in groep 4  Rekenen -Met rekenen werken de kinderen na de instructie op hun eigen niveau verder op deSnappet. Een paar belangrijke doelen van eind groep 4 zijn de tafels van 1 t/m 5 en 10 en optellen en aftrekken eerst tot 20 en later tot 100. Wat hierbij heel belangrijk isis dat de sommen t/m 10 en de tafeltjes geautomatiseerd zijn, d.w.z. het antwoord weten zonder nadenken.   -Wanneer nodig krijgt uw kind in overleg ‘huiswerk’ mee en alle kinderen krijgen huiswerk van de tafeltjes.  Automatiseren  Technisch lezen -Met lezen wordt het leesniveau hoger en oefenen we met vlot woordrijtjes lezen en verhaaltjes met intonatie lezen. Het is ons doel dat de kinderen aan het eind van het schooljaar op niveau AVI 4 zitten. -We lezen heel veel in de klas; klassikaal, met een maatje, in kleine groepjes, 1 op 1 met de juf en zelfstandig.  -Thuis dagelijks 10 minuten met papa en mama lezen werkt heel erg mee aan een goed leesniveau.    -Het is een goed plan om een abonnement te nemen op de bibliotheek.  -Voor de zwakke lezers werken we met BOUW.  -Dagelijks voorlezen is heel belangrijk voor de leesontwikkeling en de woordenschat.  -Er mag van thuis een leesboek meegenomen worden om in de klas te lezen.  Taal   Spelling  Spelling (dictee) wordt beduidend moeilijker dan in groep 3, waar ze de woordjes nog schrijven zoals je ze hoort. Er komen veel nieuwe spellingsregels aan bod. Woordenschat  Schrijven  Met schrijven leren we de hoofdletters schrijven. Als het kind moeite met schrijven heeft kunnen we in overleg met u, hem of haar via de huisarts doorverwijzen naar de kinderfysio, die onder schooltijd met de kinderen komt werken. Verkeer  Leefstijl  Handvaardigheid  Bewegingsonderwijs 2x in de week, op donderdag (juf Jikke, onze gymleerkracht) en vrijdag (juf Eva). Overige informatie  Vanaf groep 4 werken we met rekenen, automatiseren, taal, spelling en woordenschat vaak op de Snappet (dit is een soort tablet), de kinderen kunnen hier op eigen niveau op werken. Leefstijlregels  Wordt er echt gepest, zeg ‘t da’s het best Aardig zijn da’s pas fijn! Ruzie moet je laten, je kunt er over praten We zeggen ‘stop’ dan houdt ’t op Spullen groot en klein, daar zullen we zuinig op zijn Samen spelen is plezier voor velen Ruzie moet je laten, je kunt erover praten   Websites om thuis leerstof te oefenen Spellingoefenen.nl  Onlineklas.nl  Woordentrainer  Rekenspelletjes.nu  Tafeldiploma.nl  Foto’s  De foto’s die in de klas gemaakt worden plaatsen we op het Ouderportaal voor de ouders van groep 4. Soms wordt er ook een foto geplaatst op de Facebookpagina van de Bukehof.  Groetjes, Juf Eva 

Groep 6

Groep 6 Welkom op de pagina van groep 6 Op deze pagina vind je informatie over groep 6 en alles wat daarbij hoort. In groep 6 is er één juf: Juf Willemien. Meneer Julian volgt een opleiding aan de PABO. Meneer Julian loopt op maandag en dinsdag stage in onze groep. Welke vakken staan er op ons programma? Rekenen (Wereld in Getallen) Automatiseren Taal (Taal Actief) Spelling (Taal Actief) Woordenschat (Taal Actief) Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) Technisch Lezen (Estafette) Aardrijkskunde ​ (Wereldzaken) Geschiedenis​ (Tijdzaken) Natuur (Natuurzaken) Schrijven ​(Pennenstreken) Verkeer (Klaar… Over!) Muziek (123 Zing) Handvaardigheid Tekenen Leefstijl ​ Gym   Huiswerken en leerwerk. We hebben 1 x per week huiswerk, dit is altijd op dinsdag. Het huiswerk bestaat uit twee onderdelen; rekenen en taal/spelling. Het huiswerk maken we op Snappet. Naast het huiswerk dat wekelijks gemaakt moet worden zijn er ook regelmatig toetsen van de zaakvakken waar thuis voor geoefend moet worden. Één week voor de toets krijg je het leerblad met het werkboek mee naar huis, zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets. Snappet. Op de Bukehof werken we met Snappet. Ieder kind heeft zijn eigen device waarop we werken. O.a. vakken als rekenen, woordenschat en automatiseren maken we op Snappet.   Groep 6 is tof! Naast al deze zaken is er natuurlijk ook tijd voor minder serieuze, leuke zaken. Het hele jaar door nemen we deel aan verschillende projecten. Het leukste van groep 6 is misschien wel de Nationale Pannenkoekdag   Foto’s De foto’s die tijdens het laatste schooljaar op de basisschool gemaakt worden, plaatsen we op het Ouderportaal voor de ouders van groep 6. Soms komt er ook een foto op de Facebookpagina van de basisschool. Ouderportaal. Heeft u vragen of wilt u iets laten weten? Dat kan via ouderportaal. Ook absentiemeldingen en inschrijven voor bijvoorbeeld activiteiten kan via deze app.

Groep 7

Groep 7 Welkom! Wij hebben 2 meneren: meneer Bernard (ma t/m vr) meneer Vincent, onze stagiaire (wo)   Wat leren wij in groep 7?  Wat staat er allemaal op ons rooster? Rekenen Taal Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Wekelijks actuele leeslessen van de methode Nieuwsbegrip. We maken ook gebruik van Kidsweek en de lesboekjes die daarbij horen. Technisch lezen Schrijven Verkeer De kinderen krijgen dit schooljaar het VVN Verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch. Studievaardigheden Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd – én op hun verdere schoolcarrière. Engels Wereldoriëntatie (geschiedenis/aardrijkskunde/natuur) In groep 7-8 bieden Tijdzaken, Natuurzaken en Wereldzaken dezelfde thema’s aan als in groep 5-6. Maar de lesinhoud is anders. Zo leren kinderen in groep 5 bij het thema ‘Steden en staten’ over het leven in steden en kastelen en over het bouwen kerken. In groep 7 komt dit thema weer aan bod, maar dan met lessen over landbouw en handel, het Bourgondische Rijk en de macht van de kerk.  Handvaardigheid Bewegingsonderwijs Twee keer in de week. Op maandagmiddag (juf Jikke, onze gymleerkracht) en vrijdagmiddag (meneer Bernard).  Muziek Zelfstandig werken Huiswerk Doelen Hieronder kunt u de leerdoelen vinden van rekenen, taal en spelling. Zodat u een beter beeld heeft wat wij leren. Klik hier voor de rekendoelen Klik hier voor de taaldoelen Klik hier voor de spellingdoelen Belangrijke data voor groep 7 (meer informatie volgt tegen die tijd) Foto’s Houd het Ouderportaal in de gaten! Hier komen regelmatig foto’s van de klas op te staan.

Groep 8b

Groep 8b Welkom op de pagina van groep 8b. Op deze pagina vind je informatie over groep 8 en alles wat daarbij hoort. Groep 8 is het laatste jaar op de basisschool, een belangrijk maar ook zeker een leuk schooljaar! In groep 8b zijn er twee juffen en meesters. Juf Anne is er op maandag t/m vrijdag. Meneer Fons is op woensdag in groep 8. Welke vakken staan er op ons programma? Lezen (Estafette) Aardrijkskunde ​ Spelling Geschiedenis​ Taal Natuur​ Begrijpend lezen Studievaardigheden ​ Rekenen Schrijven ​ Gym Tekenen ​ Hatex Muziek​ Verkeer Leefstijl ​ Huiswerk en leerwerk: We hebben 2 à 3 x per week huiswerk, dit is op verschillende dagen. Zo kunnen we al goed oefenen met onze agenda. Het huiswerk bestaat wisselend uit rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Er zijn regelmatig toetsen van de zaakvakken waar thuis voor geoefend moet worden. Ook dit schrijven we in onze agenda op. Één week voor de toets krijg je het leerblad met het werkboek mee naar huis, zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets. Plaatsingsadvies VO In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het Voortgezet Onderwijs en klaargestoomd voor de CITO-toetsen. Groep 8 heeft in januari de M8 CITO toets en in april de Eindtoets van CITO. De Middelbare Scholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt m.b.t. de toelatingseisen voor kinderen van groep 8. Er wordt gekeken naar de CITO resultaten van groep 6 t/m groep 8. Op basis van deze uitslag gaat de leerkracht een advies uitbrengen. Gelukkig heeft de leerkracht van groep 8 ook nog zelf inspraak en laat hij de prestaties van leerlingen bij methodetoetsen, werkhouding en werkverzorging ook meewegen in het advies. Dit zijn de niveaus waar leerlingen van groep 8 op uit kunnen stromen richting de middelbare school:   Doordat er veel van de kinderen wordt verwacht, mede door de eisen van het Voortgezet Onderwijs, leren wij de kinderen: – planmatig te werken ( gebruik maken van een agenda, werken met een weekplanning ). – om te gaan met huiswerk voor meerdere vakken. – om weerbaarder te worden en goed voorbereid de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken. – regels en formules bij belangrijke vakken als Taal, Spelling en Rekenen. – (Begrijpend) lezen om lange, moeilijke teksten beter te begrijpen. – Studievaardigheden om grafieken, tabellen, kaarten en andere informatiebronnen te begrijpen – de vraagstelling van CITO – Engels via de methode GrooveMe – Sociale vaardigheden met Leefstijl Groep 8 is meer dan alleen leren, leren, leren….. Naast al deze zaken is er natuurlijk ook tijd voor minder serieuze, leuke zaken. Het hele jaar door nemen we deel aan verschillende projecten. Aan het einde van het schooljaar gaat groep 8 op afscheidskamp en maken we een musical of afscheidsfilm. Om het laatste jaar op de basisschool knallend af te sluiten is er ook altijd een afscheidsavond. De materialen die we nodig hebben tijdens de musical en de afscheidsavond worden mede gesponsord door https://www.feestkleding365.nl. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee!   Foto’s De foto’s die tijdens het laatste schooljaar op de basisschool gemaakt worden, plaatsen we op het Ouderportaal voor de ouders van groep 8. Soms komt er ook een foto op de Facebookpagina van de basisschool.